Polityka prywatności

Właścicielem i administratorem serwisu www.piktu.art jest firma MONSTA Monika Stasik, ul. Płaszowska 51E/15, 30-713 Kraków, NIP 6811281243, e-mail: info@piktu.art.

Dokładam starań, by w tym serwisie oraz w newsletterach prezentować wyłącznie treści najwyższej jakości. Nie ponoszę jednak odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie tych treści, a także za działanie innych osób, instytucji, podmiotów i stron www, do których prowadzą linki opublikowane w tym serwisie.

Korzystając z tego serwisu, użytkownik zgadza się na przetwarzanie danych osobowych przez wymienione niżej podmioty, w opisany niżej sposób oraz w określonych niżej celach.

Zapis na newsletter i potwierdzenie subskrypcji oznaczają zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną, z użyciem końcowych urządzeń telekomunikacyjnych, od firmy MONSTA Monika Stasik, ul. Płaszowska 51E/15, 30-713 Kraków, NIP 6811281243, e-mail: info@piktu.art.

Ten dokument może zmienić się bez powiadomienia użytkowników. Aktualna wersja jest zawsze opublikowana w serwisie pod adresem:

Twoje dane są u mnie bezpieczne

Bezpieczeństwo w zakresie przechowywania i przetwarzania danych wynika z zastosowania m.in. certyfikatów SSL, logowania do baz danych przez konta zabezpieczone hasłami oraz przez komputery zabezpieczone programami antywirusowymi i hasłami.

Informacje gromadzone automatycznie oraz dane podawane dobrowolnie nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody użytkownika. Wyjątkami od tej zasady są sytuacje:

 • opisane w tej polityce prywatności (czyli dotyczące wykorzystania danych pobieranych automatycznie przez pliki cookies, zob. dalej),
 • wynikające z konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub osobę trzecią (czyli np. współpraca z dostawcą systemu do e-mail marketingu, dostawcą hostingu, biurem prawnym i księgowym),
 • wynikające z przepisów prawa (czyli w sytuacji, gdy uprawnione do tego organy zgłoszą takie żądanie).

Dane pobierane automatycznie nie pozwolą zidentyfikować Cię

Ten serwis korzysta z plików cookies, które są zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. telefon, komputer). Pliki cookies sesyjne są tymczasowe i przechowywane do czasu wylogowania, zamknięcia przeglądarki internetowej lub opuszczenia serwisu. Pliki cookies stałe są przechowywane do czasu sprecyzowanego wewnątrz danego pliku cookie lub do momentu usunięcia pliku cookie przez użytkownika.

Ten serwis korzysta z Google Analytics, czyli narzędzia firmy Google LLC i Google Ireland Limited używającego plików cookies do analizy stron internetowych. Informacje z tych plików cookies są przekazywane firmie Google i przechowywane przez nią. Firma Google wykorzystuje te dane do analizy korzystania przez użytkownika z serwisu, do prezentowania danych właścicielowi i administratorowi serwisu, a także do świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych oraz korzystaniem z Internetu. Google może przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie łączy adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Z polityką prywatności firmy Google można zapoznać się pod adresem: https://policies.google.com/privacy.

Ten serwis korzysta również z plików cookies podmiotów trzecich, które są niezbędne do prawidłowego działania serwisu oraz narzędzi łączących go z zewnętrznymi rozwiązaniami i systemami, np. mediami społecznościowymi, komunikatorami, narzędziami służącymi do komentowania i analizy.

W tym serwisie w sposób automatyczny (za pośrednictwem plików cookies i logów serwera) są pozyskiwane i przetwarzane m.in. następujące informacje o użytkownikach i ich zachowaniu:

 • informacje o ścieżce nawigacji i czasie pozostawania w serwisie,
 • informacje o stronie www, z której użytkownik wszedł na serwis,
 • adres IP, dane urządzenia, przeglądarki i systemu operacyjnego.

O pozostawieniu danych osobowych decydujesz Ty

Dane osobowe są gromadzone, gdy zostaną dobrowolnie podane przez użytkowników (np. w czasie zapisu na newsletter, w formularzu kontaktowym, w ankiecie, w komentarzu, w e-mailu, podczas rozmowy). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu np. współpracy, świadczenia usług, przesłania newslettera, oferty lub wyceny, udzielenia odpowiedzi na maile lub telefony, a także na wiadomości wysyłane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Bez wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownik nie uzyska informacji, w tym odpowiedzi na swoje pytania lub prośby.

Gromadzone przez administratora dane osobowe to m.in. informacje:

 • imię i nazwisko,
 • stanowisko,
 • login,
 • telefon,
 • dane firmowe,
 • e-mail,
 • oceny, opinie.

Dane o użytkownikach wykorzystuję, by realizować i rozwijać usługi

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie i zgodnie z art. 6, ust. 1, pkt a), b), c), f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE z 2016 r. L 119).

Dane te są wykorzystywane do komunikacji marketingowej oraz handlowej (np. newslettery, oferty) z użyciem końcowych urządzeń telekomunikacyjnych, do obsługi przedsprzedażowej (np. przekazanie oferty lub wyceny), do prawidłowego wykonania usług, do zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia reklamacji, wystawienia faktury VAT, dochodzenia roszczeń itp.

Dane gromadzone w tym serwisie są także wykorzystywane do m.in.:

 • dostosowania zawartości serwisu do indywidualnych preferencji i potrzeb użytkowników, w szczególności pozwalają odpowiednio wyświetlić strony serwisu,
 • tworzenia statystyk, dzięki którym jest możliwe zrozumienie preferencji i sposobu korzystania z serwisu przez użytkowników, a przez to usprawnianie serwisu, ulepszenie jego zawartości i zapewnienie jego bezproblemowego działania,
 • utrzymania sesji użytkownika, dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej stronie ponownie się logować (jeśli strona wymaga logowania),
 • przekazywania informacji marketingowych oraz handlowych, np. w formie newsletterów, ofert, e-maili lub kontaktów telefonicznych,
 • obsługi przed- i posprzedażowej (np. przekazanie oferty lub wyceny),
 • wykonania usług oraz realizacji umów,
 • zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia reklamacji, wystawienia faktury VAT, dochodzenia roszczeń itp.,
 • a w razie uzyskania zgody na profilowanie: do profilowania, czyli stworzenia ogólnego profilu użytkownika na podstawie tagów remarketingowych i innych (dane takie jak lokalizacja, ogólne dane demograficzne, zainteresowania, zachowanie w serwisie), co umożliwia zautomatyzowane podejmowanie decyzji: prezentowanie w serwisie, w sieci Google, w innych sieciach reklamowych oraz w innych serwisach treści oraz reklam dostosowanych indywidualnie do danego użytkownika na podstawie takiego ogólnego profilu, jednakże nie będzie to wywoływać wobec użytkowników żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na ich sytuację.

Masz prawo m.in. do zarządzania swoimi danymi

Administratorem danych osobowych jest firma MONSTA Monika Stasik, ul. Płaszowska 51E/15, 30-713 Kraków, NIP 6811281243, e-mail: info@piktu.art. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@piktu.art lub pisemnie na wskazany powyżej adres.

Dane są przechowywane w bazie administratora oraz w systemach obsługujących m.in. newsletter, pocztę e-mail oraz stronę www.

W związku z wykorzystaniem systemu do e-mail marketingu, dane są przekazywane do państw trzecich z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Bezpieczeństwo w zakresie przechowywania i przetwarzania danych osobowych wynika z zastosowania certyfikatów SSL, logowania do baz danych przez konta zabezpieczone hasłami oraz przez komputery zabezpieczone programami antywirusowymi i hasłami.

Użytkownik ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje mu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Użytkownik w każdej chwili może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych (np. przez kliknięcie przycisku wypisu z newslettera w stopce znajdującej się w każdym newsletterze lub przez e-mail wysłany na adres: info@piktu.art).

A jeżeli użytkownik uzna, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, może wnieść skargę do organu nadzorczego.

Skorzystanie z prawa wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody skorzystanie z prawa cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, nie mają wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody.

Zastrzegam sobie prawo do przetwarzania danych po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe, unijne lub międzynarodowe obligują mnie do przechowywania danych.

Czas przechowywania danych jest ograniczony do okresu ich przydatności do celów, do których zostały zebrane, a po tym okresie są one anonimizowane lub usuwane. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub osobę trzecią.

 • W wypadku zapisu na newsletter dane są przechowywane do czasu, gdy użytkownik zrezygnuje z otrzymywania materiałów marketingowych oraz handlowych od administratora tego serwisu www (np. newslettery, oferty), co spowoduje usunięcie danych użytkownika z baz danych.
 • W wypadku świadczenia usług na rzecz klientów dane są przechowywane w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym np. do rozliczeń podatkowych, o ile przepisy nie nakazują wcześniejszego usunięcia danych.

Możesz zablokować pliki cookies

Korzystając z tego serwisu bez zablokowania plików cookies, użytkownik zgadza się na przetwarzanie danych przez wyżej wymienione podmioty, w wyżej opisany sposób oraz w określonych wyżej celach.

Pliki cookies mogą zostać usunięte oraz zablokowane w ustawieniach przeglądarki internetowej (zgodnie z dokumentacją dla danej przeglądarki i konkretnej jej wersji). Jednak serwis może nie działać poprawnie (a w skrajnych przypadkach może nie działać wcale), gdy stosowanie plików cookies zostanie ograniczone.

Użytkownik może zrezygnować:

Twoje komentarze będą moderowane

Użytkownicy tego serwisu mogą oceniać i komentować poszczególne wpisy, wyrażając w ten sposób swoje osobiste opinie i ponosząc za nie pełną odpowiedzialność. Dodanie komentarza, oceny oraz podanie swojego podpisu oznacza, że użytkownik zgadza się na opublikowanie tych treści w serwisie.

Oceny, komentarze i opinie mogą być sprawdzane pod kątem ich zawartości. Nie będą akceptowane do publikacji treści niskiej jakości lub zawierające m.in. wulgaryzmy, treści obraźliwe lub linki pozycjonujące strony www. Konstruktywna krytyka jest natomiast mile widziana.

Dane osobowe podane przy okazji wysyłania publicznie widocznych komentarzy i opinii są dostępne dla wszystkich odwiedzających stronę www. W związku z brakiem możliwości zabezpieczenia użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji, te nie podlegają polityce prywatności.